Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.106 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Oscar Casell"
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet lämnar firmat Oscar Casell sitt utlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM anförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Härutöver åberopas två viktiga synpunkter inför försäljningne. Att man kan lägga fram consession på en bredspårig järnväg mellan Koskullskulle och Gellivare kyrkby. Dels att man kan visa på en tillräcklig och passande lastageplats med utrymme av 150.000 till 200....
Keywords: kallix id 365-366; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; järnväg; luleå; hamn; malm; koskullskulle; oscar casell
Downloads: 52
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)